HomeDịch vụ thu nợCông việc trong quá trình thu nợ

Công việc trong quá trình thu nợ

loi-hop-dong

Khái quát một số nội dung công việc chính mà DFC sẽ triển khai trong quá trình giải quyết thu hồi công nợ bao gồm:

  1. Đàm phán thương lượng|: Thay mặt khách hàng làm việc với khách nợ, đàm phán thương lượng gây sức ép lên khách nợ để thúc đẩy khách nợ thanh toán công nợ
  1. Thay mặt khách hàng soạn thảo các văn bản trao đổi qua lại giữa chủ nợ và khách nợ, Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm bổ sung hoàn thiện giá trị pháp lý cho hồ sơ công nợ (trong trường hợp hồ sơ công nợ chưa đảm bảo)
  1. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng các kênh tác động từ nhiều hướng để gây sức ép lên khách nợ buộc thanh toán;
  1. Khởi kiện tại cơ quan tòa án nếu quá trình đàm phán thương lượng khách nợ vẫn cố tình chây ỳ không tiến hành thanh toán bao gồm các nội dung công việc như hoàn thiện hồ sơ khởi kiện, thay mặt khách hàng đại diện tham gia tố tụng tại cơ quan Tòa án cho đến khi kết thúc vụ việc.
  1. Thay mặt khách hàng thực hiện công  tác thi hành án bao gồm lập hồ sơ thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án
FOLLOW US ON:
Việc cần làm tr

thuhoinodanang@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT