HomeTư vấn thu nợNội dung tư vấn thu nợNội dung dịch vụ chăm sóc nợ

Nội dung dịch vụ chăm sóc nợ

No-3

Dịch vụ chăm sóc nợ của Công ty bao gồm các nội dung công việc sau:

–            Theo dõi, giám sát kỳ hạn thanh toán của khách nợ;

–            Đốc thúc, nhắc nhở khách nợ thanh toán khi đến hạn;

–            Gửi văn bản yêu cầu khách nợ thanh toán;

–            Trực tiếp cử cán bộ đi thu hồi nợ (không bao gồm việc nhận tiền);

–            Tư vấn, hoàn thiện giá trị pháp lý cho hồ sơ công nợ;

–            Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế, thiết lập các biên bản giao nhận hàng, đối chiếu công nợ, thanh lý hợp đồng.

–            Theo dõi và nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, khả năng thanh toán của khách nợ;

 

–            Tư vấn hoặc trực tiếp sử dụng các biện pháp thu nợ hiệu quả cho khách hàng.

FOLLOW US ON:
Lợi ích mang lạ
TUYỂN DỤNG

thuhoinodanang@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT