HomeNợ cá nhânPhương thức thương lượng hòa giải

Phương thức thương lượng hòa giải

anh-thuong-luong-61

Khái niệm: Là cách thức mà các luật sư, chuyên viên pháp lý căn cứ vào tính chất pháp lý của hồ sơ sẽ cử cán bộ nhân viên trực tiếp làm việc với tư cách đại diện của khách hàng hoặc với tư cách của đơn vị thứ 3 để đàm phán thương thảo, hòa giải tranh chấp giữa các bên với mục đích khép chặt tính pháp lý của hồ sơ, đàm phán thương thảo giải quyết tranh chấp.

FOLLOW US ON:
Tư vấn cách đò
Sự khác biệt gi

thuhoinodanang@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT