HomeDịch vụ thu nợBiện pháp thu hồi nợThu nợ trong giai đoạn kinh tế khó khăn

Thu nợ trong giai đoạn kinh tế khó khăn

aaaaaaaaa

Theo kinh nghiệm thu nợ của DFC chúng tôi cho rằng để thu nợ hiệu quả trong thời gian này, các chủ nợ chúng ta kiên trì và tạo điều kiện để bạn hàng (khách nợ) thực hiện thanh toán dần theo lộ trình; không nên quá gây sức ép, buộc khách nợ phải thực hiện thanh toán bằng mọi cách. Bởi vì, khi khách nợ đã thực sự gặp khó khăn, chúng ta có cố gây sức ép, áp dụng các biện pháp thu nợ quyết liệt đến mấy thì cũng rất khó để thu hồi nợ ngay vì họ không có khả năng, không có lượng tiền mặt sẵn có để thanh toán

Khi nền kinh tế đang khó khăn như hiện nay, tình trạng nợ đọng, nợ phải thu trong các doanh nghiệp rất nhiều, nhất là đối với các doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực xây dựng: thi công xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản…

Theo kinh nghiệm thu nợ của DFC chúng tôi cho rằng để thu nợ hiệu quả trong thời gian này, các chủ nợ chúng ta kiên trì và tạo điều kiện để bạn hàng (khách nợ) thực hiện thanh toán dần theo lộ trình; không nên quá gây sức ép, buộc khách nợ phải thực hiện thanh toán bằng mọi cách.  Bởi vì, khi khách nợ đã thực sự gặp khó khăn, chúng ta có cố gây sức ép, áp dụng các biện pháp thu nợ quyết liệt đến mấy thì cũng rất khó để thu hồi nợ ngay vì họ không có khả năng, không có lượng tiền mặt sẵn có để thanh toán.

Chúng ta cũng không thể khẳng định rằng: khách nợ vẫn đang hoạt động, còn tồn tại nghĩa là họ có khả năng thanh toán nên phải thu hồi cho bằng được, thu càng nhanh càng tốt. Trong thực tế, đã có rất nhiều doan nghiệp (chủ nợ) vội vàng đưa ra những phương án thu nợ mạnh mẽ, quyết liệt mà bất chấp, không cần quan tâm đến uy tín, quan hệ bạn hàng giữa hai bên. Kết quả là chúng ta không những không thu hồi vốn được nhanh mà thời gian còn kéo dài, tốn kém nhiều chi phí và mất đi uy tín, cơ hội của chính bản thân doanh nghiệp mình.

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, các khách nợ-họ cũng là những nạn nhân không thể thu hồi vốn được từ các bạn hàng, đối tác của chính họ; từ đó kéo theo doanh nghiệp phải lâm vào tình trạng khó khăn, tài chính mất cân đối, nợ nần không chi trả được…

Do đó, điều quan trọng nhất trong công tác thu hồi nợ ở giai đoạn này, chúng ta phải có đầy đủ thông tin, đánh giá một cách chính xác, khách quan về tình hình tài chính, khả năng thanh toán của khách nợ. Tránh tình trạng sử dụng biện pháp thu hồi nợ quyết liệt quá mức cần thiết để đẩy khách nợ đến con đường cùng mà không cho họ lối thoát.

Tuy nhiên ở một số trường hợp ngược lại, cũng không ít những doanh nghiệp đã lợi dụng vào chính hoàn cảnh kinh tế khó khăn chung để chiếm dụng vốn, không muốn thanh toán nợ cho đối tác.

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, DFC đã gặp rất nhiều tình huống như thế. Nếu ở vai trò là một chủ nợ đơn thuần, không có kỹ năng, nghiệp vụ xử lý thu hồi nợ, thì không thể nhận biết khách nợ có khả năng, điều kiện tài chính. Chỉ khi DFC trực tiếp vào cuộc, chỉ khi DFC phối hợp với cơ quan chức năng (Thi hành án, Ngân hàng, Thuế..) thì mới xác minh khách nợ có tài sản, có điều kiện trả nợ nhưng họ cố tình không thanh toán. Mỗi khi yêu cầu thanh toán, họ luôn thể hiện ra bên ngoài là rất khó khăn, họ chỉ cam kết sẽ thanh toán nợ ngay khi có khả năng. Tuy nhiên, bên trong doanh nghiệp, họ vẫn có nhiều tài sản mà một chủ nợ đơn thuần không thể xác định được; đặc biệt là trong tài khỏan ngân hàng của họ vẫn duy trì một số lượng tiền lớn hơn rất nhiều so với số nợ phải trả.

Qua nội dung đề cập trên, DFC muốn chia sẻ với các doanh nghiệp chủ nợ, hãy biết tạo điều kiện, chia sẻ  khi những bạn hàng của chúng ta đang gặp khó khăn thực sự. Song sự khó khăn đó phải được chính lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá trên cơ sở thông tin thực tế thu thập được về tình hình hoạt động, khả năng tài chính của doanh nghiệp khách nợ. Đừng đẩy khách nợ đến con đường cùng nhưng cũng đừng để họ “qua mặt”. Có như vậy, chúng ta mới thu hồi vốn hiệu quả, vừa duy trì được uy tín quan hệ vừa đảm bảo nguồn vốn, không bị khách hàng dễ dàng chiếm dụng vốn của chúng ta.

FOLLOW US ON:
Không đồng thờ
Bảng phí dịch v

thuhoinodanang@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT