HomeDịch vụ thu nợViệc cần làm trước khi thu nợ khó đòi tại DFC

Việc cần làm trước khi thu nợ khó đòi tại DFC

hd-mua-ban-hang-hoa1
Khi yêu cầu thực hiện dịch vụ thu nợ khó đòi tại DFC, khách hàng cần tiến hành một số thao tác chuẩn bị. Cụ thể như sau:
1. Kỹ mẫu phiếu đề nghị thực hiện dịch vụ thu nợ khó đòi và cung cấp thông tin:
Khi khách hàng tin tưởng đồng ý lựa chọn DFC là đơn vị cung cấp dịch vụ thu nợ khó đòi. Khách hàng sẽ phải điền vào mẫu Phiếu đề nghị thực hiện dịch vụ và cung cấp thông tin do Công ty DFC phát hành.Căn cứ vào Phiếu đề nghị này, DFC tiến hành nghiên cứu đánh giá pháp lý hồ sơ công nợ, xác minh điều kiện, khả năng tài chính của khách nợ và cuối cùng là gửi bản báo phí dịch vụ thu nợ cho khách hàng.2. Giai đoạn chuyển hồ sờ thu nợ khó đòi và báo phí dịch vụ

Sau khi  ký phiếu đề nghị, khách hàng sẽ cung cấp cho công ty thu nợ DFC (DFC) một bộ hồ sơ công nợ photo để DFC có thể nghiên cứu đánh giá tính pháp lý của hồ sơ, đánh giá hồ sơ có đảm bảo điều kiện để thu nợ hay không.       Song song với quá trình nghiên cứu hồ sơ, DFC sẽ giúp khách hàng xác minh các điều kiện của khách nợ, đánh giá khả năng thu nợ đối với từng khách nợ cụ thể.        Sau khi nghiên cứu hồ sơ, DFC sẽ lập bản phân tích đánh giá hồ sơ và báo phí dịch vụ cho khách hàng. Trong báo phí sẽ thể hiện cụ thể những điểm mạnh, yếu của hồ sơ công nợ, nhận định khả năng thu nợ đối với từng khách nợ cụ thể.3. Giai đoạn đàm phán thương thảo và ký kết hợp đồng thu nợ khó đòi

Sau khi gửi bản phân tích hồ sơ và báo phí dịch vụ thu nợ khó đòi cho Quý khách hàng, DFC sẽ cùng khách hàng thống nhất các điều khoản của hợp đồng dịch vụ thu nợ, các quyền cũng như nghĩa vụ mà các bên sẽ phải làm trước trong và sau quá trình thu nợ khó đòi cho khách hàng.
Sau khi hai bên thỏa thuận được các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, DFC sẽ bắt đầu quá trình giải quyết và thu hồi nợ cho Quý khách hàng.4 . Ý nghĩa của giai đoạn trước thu nợ khó đòi

Trải qua giai đoan trước khi thu nợ khó đòi tại DFC, mặc dù khách hàng chưa thu nợ được nhưng khi làm việc với DFC, khách hàng sẽ được DFc cung cấp những thông tin về hồ sơ công nợ, những điểm mạnh, yếu và những gì cần bổ sung để hồ sơ hoàn chỉnh về mặt pháp lý;Không chỉ có được hiệu quả trong việc phân tích đánh giá tính pháp lý của hồ sơ. Trong giai đoạn trước thu nợ DFC còn giúp khách hàng đánh giá điều kiện cua khách nợ thông qua cái nhìn khách quan và có chuyên môn của một đơn vị thu nợ khó đòi chuyên nghiệp;Khách hàng có thể tìm hiểu và biết được về quy trình, cách thức hợp tác của DFC với khách hàng;Khách hàng và DFC có thể thỏa thuận để đưa ra mức phí hợp lý nhất cho công tác thu nợ.
Trên đây là một số thao tác cần chuẩn bị trước khi tiến hành thu nợ khó đòi tại DFC.

FOLLOW US ON:
Công việc trong q
Không đồng thờ

thuhoinodanang@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT