Home2016Tháng Ba (Page 2)

1. Về căn cứ pháp lý:  Căn cứ Điều 4 Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 quy định về nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ như sau: Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới

Read More

Trong quá trình thu hồi công nợ chúng ta phải gặp rất nhiều đối tượng và hồ sơ công nợ khác nhau. Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến khách nợ không thanh toán công nợ đó là hồ sơ chưa đáp ứng điều

Read More