HomeDịch vụ thu nợNhững điều cần biết về thu nợ

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, dư nợ tại các tổ chức, cá nhân ngày càng gia tăng. Để giải quyết và thu hồi công nợ các doanh nghiệp thường tìm đến dịch vụ thu nợ tại các đơn vị thu nợ chuyên

Read More

Khách nợ tìm mọi cách để lần tránh, không cho tiếp xúc liên lạc được  Khách nợ đã rất nhiều lần hứa và cam kết nhưng không thanh toán  Khách nợ có thanh toán nhưng chỉ thanh toán với giá trị rất thấp so với số công nợ còn lại Hồ sơ còn thiếu về mặt pháp lý để chứng minh khoản công nợ do: . Đối với hồ sơ phát sinh do XDCB, gia công xây lắp