HomeNợ cá nhânCâu hỏi pháp luật tổng hợp

1. Về căn cứ pháp lý:  Căn cứ Điều 4 Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 quy định về nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ như sau: Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới

Read More